Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Ruth Richards

Ruth Richards

Cafodd Ruth Richards ganmoliaeth uchel yng nghystadleuaeth y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni 2016 am ysgrifennu Pantywennol, ei nofel gyntaf. Cafodd Ruth ei magu yng Nghemaes, Ynys Môn, ond mae bellach yn byw ym Miwmares. Bu'n fyryrwraig ar y cwrs MA Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Bangor ac mae'n gweithio i'r mudiad lobïo, Dyfodol i'r Iaith.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Siani Flewog

- Ruth Richards
£8.99

Pantywennol

- Ruth Richards
£7.99