Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Zonia Bowen

Zonia Bowen

Roedd y diweddar Zonia Bowen yn awdures a rhydd-feddylwraig. Ganed hi yn Norfolk a magwyd yn Swydd Efrog. Astudiodd Ffrangeg ym Mhrifysgol Bangor a phriododd y Prifardd Geraint Bowen. Yn 1967 dechreuodd fudiad Merched y Wawr yn Y Bala, lle roedd yn byw ar y pryd. Dywedodd wrth ei sefydlu na ddylai'r mudiad fod ag unrhyw gysylltiad â chrefydd na gwleidyddiaeth. Hi oedd awdur "Llydaweg i'r Cymro", y gwerslyfr Llydaweg cyntaf yn yr iaith Gymraeg.

http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/31042109

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Zonia Bowen - Dy Bobl Di Fydd fy Mhobl I

- Zonia Bowen
£9.95

Yec'hed Mat / Iechyd Da

- Zonia Bowen
£2.95