Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Sian Eirian Lewis

Sian Eirian Lewis

Mae Sian Eirian yn fam i ddau o blant, gan gynnwys merch 10 oed, ac yn byw yng Nghaeathro ger Caernarfon. Enillodd goron Eisteddfod yr Urdd yn 2004 a Gwobr Goffa Daniel Owen yn 2005. Mae hefyd wedi wedi cyfrannu at y nofel gywaith Nerth Bôn Braich, ysgrifennu casgliadau o straeon yn hyrwyddo meddylfryd twf i ysgolion cynradd, a dwy nofel i blant.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Fi Ydy Fi

- Sian Eirian Lewis
£7.99