Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Andrew Teilo

Mae Andrew Teilo yn actor ers dros ddeng mlynedd ar hugain, yn bennaf adnabyddus am ei waith ar y gyfres Pobol y Cwm. Mae'n ddarllenwr obsesiynol, yn hanesydd, yn gerddor ac yn ddarlunydd ac mae ganddo radd MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Abertawe. Mae'n briod, ac yn dad i ddau o feibion, a thriga ym mharthau ucha' Dyffryn Tywi - bro ei febyd - o hyd. 'Pryfed Undydd' yw ei gyfrol ffuglen gyntaf.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Pryfed Undydd

- Andrew Teilo
£9.99