Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Mared Llwyd

Mared Llwyd

Daw Mared Llwyd yn wreiddiol o Langwyrfon ger Aberystwyth, ond mae hi bellach yn byw yn Nhre Taliesin. Bu yn gweithio fel athrawes Saesneg yn Norwy ac fel cyfieithydd am gyfnod ar ol gadael y brifysgol. Erbyn hyn mae'n dysgu plant Blwyddyn 5 yn Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Mae hi'n mwynhau darllen, cadw'n heini, pobi cacennau, cerdded mynyddoedd, adnewyddu'r ty a mynd a Mostyn y ci am dro.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Anturiaethau Mistar Urdd

- Mared Llwyd
£4.99

Cam Wrth Gam

- Mared Llwyd
£5.95

Aderyn Brau

- Mared Llwyd
£5.95