Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Phyllis Oostermeijer

Phyllis Oostermeijer

Ymroddodd Phyllis Oostermeijer 13 mlynedd o'i bywyd fel gofalwraig i'r henoed gan feddu a rhedeg ei sefydliadau ei hun. Wedi argyfwng personol ac ariannol fe fudodd o'r wlad a darganfod math o noddfa tramor. Ar ôl cyfnod o galedwch cafodd ei gorfodi i ddarganfod y cryfder i fyw mewn ffordd newydd. Erbyn heddiw mae wedi ymgartrefi i fywyd hapusach yn Sir Benfro.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Choose Life

- Phyllis Oostermeijer
£6.95