Judith Maro

Addysgwyd Judith Maro yn Ysgol Reali, Haifa, ac astudiodd y gyfraith ym Mhrifysgol Jeriwsalem. Cyfarfu â’i darpar-ŵr, Jonah Jones, tra’n gwasanaethu ym myddin yr Iddewon. Symudodd y ddau a’u plant i Ben Llŷn, lle ymgartrefodd y teulu, ac ysgirfennodd Judith sawl nofel. Bu farw Judith Maro yn 2011.

http://www.independent.co.uk/news/obituaries/judith-maro-writer-and-jewish-patriot-who-fought-with-haganah-in-palestine-6272185.html

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Y Carlwm

- Judith Maro
£2.00

The Stoat

- Judith Maro
£9.95