Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

R. Williams Parry

Enillodd Robert Williams Parry (1884 – 1956) gydnabyddiaeth eang fel bardd pan enillodd gadair Eisteddfod Genedlaethol 1910 am ei gerdd 'Yr Haf' Cyhoeddodd ddau gasgliad o farddoniaeth; Yr Haf a cherddi eraill (1924) a Cerddi'r Gaeaf (1952).


Ymhlith rhai o'i weithiau mwyaf nodedig mae "Y Llwynog", "Eifionydd" ac "Englynion coffa Hedd Wyn"


LLYFRAU GAN YR AWDUR

Cerddi'r Gaeaf

- R. Williams Parry
£5.95

Yr Haf a Cherddi Eraill

- R. Williams Parry
£5.00