Gwenno Hughes

Mae Gwenno o Gaeathro, a wedi ymgartrefu ar hyn o bryd yng Nghaerdydd. Bu'n gweithio fel golygydd yr opera sebon "Pobol y Cwm" ac mae ar hyn o bryd yn gweithio fel sgriptwraig ac awdures. Enillodd ei nofel gyntaf "Ta-Ta Tryweryn" wobr Tir na nOg ym 1999.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Rhaffu Celwyddau

- Gwenno Hughes
£4.95

Rhyfel Cartref

- Gwenno Hughes
£3.95

A-a-a! Veronica

- Gwenno Hughes
£3.95