Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Siwsann George

Ganed Siwsann George ym Mhentre'r Eglwys, ger Pontypridd. Dechreuodd ganu'n ifanc yng ngwersi sol-ffa'r capel ac yn Eisteddfodau'r Urdd. Astudiodd ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac yn Ngholeg Cerdd a Drama Caerdydd. Dechreuodd y grwp werin Mabsant yn 1978, ac ennill y gystadleuaeth canu'n uniogl yn y Gwyl Ban-Geltaidd yn 1981. Troiodd Mabsant yn broffesiynnol yn 1984 a theithiodd y band dros y byd. Bu farw Siwsann yn 2005.

https://cy.wikipedia.org/wiki/Siwsann_George

LLYFRAU GAN YR AWDUR

£5.95