Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Sue Morris

Mae Sue Morris yn seicolegydd clinigol sydd wedi'i hyfforddi mewn therapi ymddygiad gwybyddol ac yn gyfarwyddwr gwasanaethau galar yn Sefydliad Canser Dana-Farber, Boston, yr Unol Daleithiau. Cyn hynny, bu'n gweithio ym maes iechyd meddwl cymunedol ac fel ymarferydd preifat yn Sydney, Awstralia. Hi yw awdur Goresgyn Galar ac mae'n gyd-awdur pedwar llyfr hunangymorth am berthnasoedd a bod yn fam.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Cyflwyniad i Ymdopi â Galar

- Sue Morris
£4.99