Gwyl Arall | Lansiad | Byw yn fy Nghroen

Dewch i glywed panel o bobl ifainc sy'n dioddef o gyflyrau hirdymor yn sgwrsio a thrafod.

Wedi'i seilio ar y gyfrol newydd: Byw yn fy Nghroen.

Panel: Sioned Erin Hughes (cadeirydd), Iestyn Tyne, Elis Derby, Arddun Rhiannon a Caryl Bryn.

Yn rhan o Ŵyl Arall!
Mwy o wybodaeth: https://gwylarall.com/