Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Noson i ddathlu Pryfed Undydd gan Andrew Teilo

Bethan Mair fydd yn holi Andrew Teilo am ei gyfrol gyntaf o straeon byrion.

7 o'r gloch, 23 Tachwedd

Croeso mawr i bawb.

Trefnir gan Siop y Pentan.