Noson i ddathlu bywyd Philip Jones Griffiths

Dewch draw i Lyfrgell Rhuddlan am 7yh nos Lun 19 Mawrth ar gyfer noson i gofio PHILIP JONES GRIFFITHS EI FYWYD A’I LUNIAU yng nghwmni Y Parch / Rev. Elfed ap Nefydd Roberts, Ioan Roberts, a Dai Thomas (Cymdeithas Hanes Lleol Rhuddlan).

Noddir gan Gyngor Tref Rhuddlan.