Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Lansio Y Meini Llafar gan Lyn Ebenezer

Ymunwch a ni am 7 o'r gloch yn neuadd Pantyfedwen ym mhentref Pontrhydfrendigaid ar gyfer lansio Y MEINI LLAFAR gan Lyn Ebenezer. Bydd adloniant byw a gwin ar gael. Croeos cynnes i bawb!

Dyma gyfrol o atgofion un o newyddiadurwyr ac awduron amlycaf Cymru, Lyn Ebenezer.

Aeth dros chwarter canrif heibio ers i Lyn ysgrifennu ei hunangofiant Cae Marged, ond mae’r gyfrol hon yn llawn atgofion am gymeriadau ei fro, llawer ohonyn nhw wedi cerfio’u henwau ar y bont yn Bontrhydfendigaid, lle mae’n byw. Mae’n gyfrol grefftus sy’n llawn storïau difyr am gymeriadau gogledd Ceredigion, wrth i’r awdur hiraethu am y dyddiau a fu...

“Yma ym Mhontrhydfendigaid mae’r afon yn dal i lifo. Ac mae meini’r hen bont yn dal i lefaru, er dim ond i’r rhai sy’n deall eu hiaith ac sy’n barod i wrando. A phrinhau mae’r rheiny.”