Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Lansio The Broadcasters of BBC Wales 1964-1990

Ymunwch a ni yn Nhŷ Oldfield, Llandaf am 6 o'r gloch, nos Iau yr 16 o Dachwedd i lansio The Broadcasters of BBC Wales 1964-1990 gan Gareth Price. Bydd y lansiad yng nghwmni Gareth Price, Roy Noble a Frank Lincoln.

Atgofion Gareth Price, cyn-Reolwr BBC Wales (1968-90) am ei waith ef ac unigolion eraill a fu'n gweithio yn y Gorfforaeth rhwng 1964 a 1990, y cynfod mwyaf cyffrous o dwf yn hanes darlledu Cymreig. Treuliodd ddeng mlynedd (1964-74) yn gynhyrchydd teledu, ac 16 mlynedd (1974-1990) yn apwyntio ac yn arwain tîmau cynhyrchu amrywiol o fewn y BBC.