Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Lansio Blodau Cymru gan Goronwy Wynne

Ymunwch a ni ar gyfer lansiad campwaith Goronwy Wynne, BLODAU CYMRU, ar nos Wener y 1af o Ragfyr am 7.30 o'r gloch yng ngwesty'r Stamford Gate yn Nhreffynnon.

Dyma gyflwyniad i flodau a phlanhigion Cymru ynghyd â chynefinoedd, ecoleg, hanes a nodweddion y planhigion. Ceir pennod ar bob un o hen siroedd Cymru, sef eu nodweddion a'u blodau arbennig, a rhoddir arweiniad clir ar sut i fynd ati i ddysgu mwy am y blodau hyn.

Dyma’r trosolwg cyntaf yn y Gymraeg i’r maes yma sydd yn “gyfraniad pwysig tuag at lenwi’r bwlch ac ymestyn gorwelion y Gymraeg.”

Trysor o gyfrol fydd yn anhepgor i bawb sy’n ymddiddori mewn planhigion a bywyd gwyllt Cymru.

Bu Goronwy Wynne yn bennaeth Adran Bioleg Athrofa gogledd-ddwyrain Cymru hyd ei ymddeoliad. Mae'n fiolegydd cydnabyddedig ac wedi ymwneud llawer a Chymdeithas Edward Llwyd.