Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Lansio Ar Drywydd Niclas y Glais

Ymunwch a ni ar gyfer noson lansio AR DRYWYDD NICLAS Y GLAIS gan Hefin Wyn nos Wener 8 Rhagfyr am 6.30yh yn Ty'r Gwrhyd, Pontardawe.

Bydd y noson yng nghwmni yr awdur Hefin Wyn, yr Athro Prys Morgan, Dr Hywel Francis, David Howell a'r Parch Ivor Rees.
Bydd perfformiadau gan Cor Cochion Caerydd.

Mynediad am ddim a croeso cynnes i bawb!

Dyma'r cofiant cyflawn cyntaf i Niclas y Glais, (T. E. Nicholas, 1879-1971), y Comiwnydd a'r Cristion o ardal y Preseli.