Lansiad | Mali: Storiau am gi bach ar y fferm gan Gwawr Edwards

Bydd Gwawr Edwards yn dathlu lansio'i llyfr newydd i blant yn Eisteddfod yr Urdd, Caerdydd am 12 o'r gloch ar ddydd Llun 27ain o Fai.

Dewch draw i stondin Cyngor Llyfrau gyda Cant a Mil i glywed am Mali, y ci bach drygionus!

Bydd Gwawr yn darllen stori am Mali ac yn canu cân neu ddwy o'r CD newydd sbon gan Sain sy'd hefyd yn cael ei lansio ac sy'n cydfynd gyda'r llyfr!

Croeso mawr i bawb!