Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o 'Hen Faledi Ffair' gan Tegwyn Jones
Llun o\'Hen Faledi Ffair\'
ISBN: 1000000000476
Pris: £2.00
Adran: Cerddoriaeth
Cyfrwng: Clawr Meddal
Iaith: Cymraeg

Hen Faledi Ffair

Casgliad bychan o faledi'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a geir yn y llyfr hwn a phob un ohonynt yn sôn am ryw digwyddiad neu'i gilydd a achosodd gyffro - mawr neu fach - yng Nghymru yn ystod y ganrif honno. Ar bwys eu diddordeb hanesyddol y cyhoeddir hwy yma ac nid oherwydd unrhyw werth llenyddol sydd ynddynt. Ar gyfer eu canu ar ben ffair yn y stryd y lluniwyd hwy, ac yn aml y cantwr ei hun fyddai awdur y geiriau. Gwerthid hwy wedyn ar ffurf pamffledi bychain ymhlith y gwrandawyr ac o ddrws i ddrws.

ISBN: 1000000000476
Pris: £2.00
Adran: Cerddoriaeth
Cyfrwng: Clawr Meddal
Iaith: Cymraeg