Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Cyhoeddi eich llyfr

Mae llyfrau’r Lolfa’n enwog am fod yn boblogaidd a deniadol, am eu safon uchel golygyddol, ac am y ffordd fywiog ac ymosodol maen nhw'n cael eu hyrwyddo a’u marchnata. Mae gan y cwmni enw da ymhlith awduron proffesiynol am ddelio'n deg â chytundebau, ac am dalu breindaliadau’n gyson ac yn llawn.

Edrychwch o gwmpas y wefan hon i weld pa fath o lyfrau sydd o ddiddordeb i ni. Mae’r rhychwant yn eang ond mae gennym ddiddordeb arbennig mewn llyfrau ffeithiol a llenyddol sy’n Gymreig eu cynnwys a’u safbwynt a llyfrau gwreiddiol gan awduron ac artistiaid Cymreig: ni yw’r unig wasg yng Nghymru sy ddim yn cyhoeddi addasiadau! Os oes gennych syniad neu lawysgrif i’w gynnig i ni, cysylltwch â neu (llyfrau Saesneg). Neu mae croeso i chi ffonio’r wasg ar 01970 832 304 am gyngor cyffredinol. Rydym yn anelu at ddod i benderfyniadau o fewn tri mis.

Grantiau a chyfraniad awdur

Mae yna lyfrau ardderchog sy ddim yn fasnachol i’w cyhoeddi heb gymorth grant neu gyfraniad awdur. Os yw’ch llyfr yn syrthio i’r categori yma, mae’n bosib i ni wahodd cyfraniad at y costau cynhyrchu yn gyfnewid am freindal uwch na’r cyffredin, a gwarant i gadw’r llyfr mewn print. Cyhoeddir y llyfrau hyn yn y ffordd arferol dan wasgnod Y Lolfa. Holwch am fanylion ac i drefnu sgwrs.