Y Cyfeiriadur Cymreig

Colegau Cymru

Prifysgol Aberystwyth

Cyfeiriad:
Y Cofrestrydd / Registrar: Llawr Cyntaf
Adeilad Cledwyn
Penglais
Aberystwyth
SY23 3DD

Ffôn: 01970 623111
Ffacs: 01970 611446

Gwefan: http://www.aber.ac.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:
Marchnata a Derbyniadau / Marketing and Admissions: Ffôn/Tel: 01970 622019
Datblygu a Materion Allanol / Development and External Matters: Ffôn/Tel: 01970 622367
Gwasanaethau Preswyl / Accomodation Services: Ffôn/Tel: 01970 622899