Y Cyfeiriadur Cymreig

Theatrau a Chwmnïau Theatr

Cwmni'r Frân Wen

Cyfeiriad:
Yr Hen Ysgol Gynradd
Ffordd Pentraeth
Porthaethwy
Ynys Môn LL59 5HS

Ffôn: 01248 715048
Ffacs: 01248 715225

E-bost:
Gwefan: http://www.franwen.com