Y Cyfeiriadur Cymreig

Theatrau a Chwmnïau Theatr

Theatr John Ambrose

(theatr gymunedol, gofod amrywiol, yn dal cynulleidfa hyd at 300)

Cyfeiriad:
Ysgol Brynhyfryd
Ffordd yr Wyddgrug
Rhuthun
Sir Ddinbych LL15 1EG

Ffôn: 01824 703933