Y Cyfeiriadur Cymreig

Sefydliadau

A.T.L.

(Cymdeithas Athrawon a Darlithwyr)

Cyfeiriad:
Llawr 1af
Empire House
Sgwar Mount Stuart
Caerdydd CF10 5FN

Ffôn: 029 20 465000

Gwefan: http://www.atl.org.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:
Sddg: Eiddwen Jones Ffôn/Tel: 01745 812576
Sddg: Caron Jones Ffôn/Tel: 01656 665259