Y Cyfeiriadur Cymreig

Sefydliadau

Amgueddfa Wlân Cymru

Cyfeiriad:
Dre-fach Felindre
Llandysul
Sir Gaerfyrddin SA44 5UP

Ffôn: 0300 111 2 333

E-bost:
Gwefan: http://www.amgueddfacymru.ac.uk/gwlan/