Y Cyfeiriadur Cymreig

Papurau Bro

Y Glannau

(Glannau Clwyd a Gwaelod y Dyffryn)

Cyfeiriad:
12 Fforddlas
Prestatyn
Sir Ddinbych LL19 9SG

Ffôn: 01745 856599

E-bost:

Prif Gyswllt:
Ysg: Marilyn Davies