Y Cyfeiriadur Cymreig

Papurau Bro

Y Bedol

(Rhuthun a'r Cylch)

Cyfeiriad:
Erw Fair
Tan y Castell
Rhuthun
LL15 1DQ

Ffôn: 01824 704350

E-bost:

Prif Gyswllt:
Ysg. Gweinyddol: Menna E Jones