Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Y Cyfeiriadur Cymreig

Mentrau Iaith

Menter Iaith Sir Benfro

Cyfeiriad:
(Swyddfa Crymych)Ty'r Ysgol
Ysgol y Preseli
Crymych SA41 3QH

Ffôn: 01239 831129

E-bost:
Gwefan: mentersirbenfro.com

Gwybodaeth Ychwanegol:
Swyddfa Abergwaun:Canolfan Ddysgu Gymunedol,Ysgol Bro Gwaun, Heol Dyfed, Abergwaun, SA65 9DT
Ffon/Tel:01348 873700