Y Cyfeiriadur Cymreig

Mentrau Iaith

Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Cyfeiriad:
Llawr 1af Gogledd
Ty Mamhilad
Ystad Parc Mamhilad
Pont-y-pwl
NP4 0HZ

Ffôn: 01495 755861

E-bost:
Gwefan: menterbgtm.cymru