Y Cyfeiriadur Cymreig

Llyfrwerthwyr

Siop y Siswrn

Cyfeiriad:
6-8 Stryd Newydd
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint CH7 1NZ

Ffôn: 01352 753200
Ffacs: 01352 752115

E-bost:
Gwefan: http://www.siopysiswrn.com