Y Cyfeiriadur Cymreig

Cylchgronau

Y Tafod

Cyfeiriad:
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
Ystafell 5
Y Cambria
Rhodfa'r Môr
Aberystwyth
Ceredigion SY23 2AZ

Ffôn: 01970 624501
Ffacs: 01970 627122

Gwefan: http://www.cymdeithas.com