Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Y Cyfeiriadur Cymreig

Cylchgronau

Y Faner Newydd

Cyfeiriad:
Ty'r Ardd
Ffostrasol
Llandysul SA44 4SY

Ffôn: 01239 851555

E-bost:

Prif Gyswllt:
Gol: Emyr Llewelyn / Ieuan Wyn