Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Y Cyfeiriadur Cymreig

Cyfryngau a Ffilm

Rondo

Mae Rondo Media yn gwmni cynhyrchu annibynnol sydd â swyddfeydd parhaol yng Nghaerdydd, Caernarfon a Phorthaethwy.

Cyfeiriad:
Lôn Cae Ffynnon
Cibyn
Caernarfon
Gwynedd LL55 2BD

Ffôn: 01286 675722

E-bost:
Gwefan: http://www.rondomedia.co.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:
Swyddfa Porthaethwy: Tan y Coed, Cilbedlam, Porthaethwy, Ynys Môn LL59 5AL
Ffôn/Tel: 01248 715001
Swyddfa Caerdydd: 9fed Llawr, Ty Southgate, Wood Street, Caerdydd, CF10 1EW