Y Cyfeiriadur Cymreig

Papurau Bro

Y Cyfnod

Papur newydd wythnosol dwy-ieithog. Ar gael yn ardal Penllyn ac Edeyrnion

Cyfeiriad:
Hesgin
Canolfan Henblas
Stryd Fawr
Y Bala
Gwynedd
LL23 7AE

Ffôn: 01678 520759

E-bost:

Prif Gyswllt:
Sian Teleri (Perchennog/Golygydd)