Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Y Cyfeiriadur Cymreig

Lluniaeth a Llety

Caffe Fragolino

Caffi Eidalaidd cyfeillgar yn gwerthu amrywiaeth o fyrbrydau a chacennau Eidalaidd

Cyfeiriad:
4 Heol Waungron
Llandaf
Caerdydd
CF5 2BW

Ffôn: 029 20 256465
Symudol: 07399 596115

E-bost:

Prif Gyswllt:
Francesco Furci

Gwybodaeth Ychwanegol:
Teulu cyfeillgar gydag amrywiaeth o fwydydd cartref gan gogydd Eidalaidd a chroeso Cymreig. Ar agor ambell noson hefyd ac yn cynnal partion a nosweithiau preifat.