Y Cyfeiriadur Cymreig

Crefyddol

Cyngor Mwslemiaid Cymru

Ffôn: 029 20 487667

E-bost:
Gwefan: http://muslimcouncilwales.org.uk