Y Cyfeiriadur Cymreig

Corau

Côr Meibion Dinas Bangor

Cyfeiriad:
Rhiwena
Nant y Glyn
Llanrug
Gwynedd LL55 4AH

Ffôn: 01286 676512

Prif Gyswllt:
Ysg: O. Myfyr Parry

Gwybodaeth Ychwanegol:
Arw: James Griffiths Ffon/Tel:01248 352966