Y Cyfeiriadur Cymreig

Sefydliadau

Age Cymru

Yr elusen genedlaethol ar gyfer pobl hyn yng Nghymru. Elusen gofrestredig: 1128436

Cyfeiriad:
Ty John Pathy
13-14 Neptune Court
Vanguard Way
Caerdydd
CF24 5PJ

Ffôn: 029 20 431555
Ffacs: 029 20 471418
Symudol: 08000 223444

E-bost:
Gwefan: http://www.agecymru.org.uk