Y Cyfeiriadur Cymreig

Cylchgronau

Aberystwyth Ego

Cylchgrawn lleol

Cyfeiriad:
6 Maes Ceiro
Bow Street
Ceredigion
SY24 5BG

E-bost:
Gwefan: http://www.aberystwythego.co.uk

Prif Gyswllt:
Huw Bates / Paddy O'Malley (golygyddion / editors)