Y Cyfeiriadur Cymreig

Cwmnïau Preifat

BCC IT

Cyflenwyr a chynhalwyr gwasanaethau TG i fusnesau

Cyfeiriad:
Uned B a C
Heol yr Orsaf
Castellnewydd Emlyn
Sir Gaerfyrddin
SA38 9BX

Ffôn: 01239 710823
Ffacs: 01239 711 449

E-bost:
Gwefan: http://www.bccit.co.uk

Prif Gyswllt:
Hywel Ifans (Rheolwr Gyfarwyddwr)