Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Tony Bianchi

Tony Bianchi

Brodor o North Shields, Northumberland oedd Tony Bianchi. Wedi cyfnodau yn Llanbedr Pont Steffan, Cei Conna ac Aberystwyth, symudodd i Gaerdydd. Dysgodd Gymraeg fel oedolyn, a chyhoeddodd nofelau yn y Gymraeg a'r Saesneg. Bu'n bennaeth Adran Lenyddiaeth Cyngor Celfyddydau Cymru cyn mynd i weithio fel ysgrifennydd, golygydd a chyfieithydd ar ei liwt ei hun yn 2002. Enillodd Wobr Goffa Daniel Owen yn 2007 am ei lyfr Pryfeta. Yn 2015 enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod. Bu farw Tony yn 2017.

http://waleslitexchange.org/en/authors/view/tony-bianchi

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Pryfeta

- Tony Bianchi
£8.95

Esgyrn Bach

- Tony Bianchi
£7.95
7-8 o 8 1 2
Cyntaf < > Olaf