Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Megan Knoyle Lewis

Megan Knoyle Lewis

Nid yw bywyd Mergan Knoyle Lewis erioed wedi bod yn gonfensiynol. Yn ystod ei phlentyndod yng ngwladfa Malaia (bellach yn Faleisia) teithiodd yn ne-ddwyrain Asia ac Awstralia. Mi aeth i'r ysgol yn Kuala Lumpur a Llundain, ac mae ganddi radd meistr mewn Astudiaethau De-Ddwyrain Asia o Ysgol Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd. Megan yw'r cyntaf ac unig berson sydd erioed wedi marchogaeth o gwmpas y byd ar gefn ceffyl, gan gynnwys llwybrau eiconig megis llwybr y Pony Exrpess yn Unol Daleithiau America ac, fel rhan o'i thaith epig o Feijing i Lundain, rhannau o'r Ffordd Sidan. Pan nad ydy'n teithio'r byd, mae Megan yn treulio ei hamser yn ei chartref ym Mhumpsaint, Sir Gâr lle y mae'n magu merlod Adran B Cymreig sydd wedi ennill gwobrau.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Nid oes unrhyw gofnodion yn cydweddu