Llun o Steve Eaves

Steve Eaves

Mae Steve Eaves wedi gweithio a byw yng Nghogledd Gorllewin Cymru am y mwyafrif o'i fywyd. Dechreuodd ei gyrfa yn y 1960au tra'n gweithio fel llafurwr ac yn teithio fel cerddor yn chwarae clybiau gwerin a lleoliadau tanddaearol cerddoriaeth. Astudiodd Cymraeg a Ffrangeg ym Mhrifysgol Llanbedr Pont Steffan a mae wedi gweithio yn maes polisi iaith a chyfieithu. Cyhoeddwyd y ddau gasgliad barddoniaeth yn y 1980au, cyn i Steve symud mwy tuag at gerddoriaeth a fel rhan o grwp o'r Beirdd Answyddogol oedd yn herio'r sefydliad barddonol yng Nghymru ar y pryd. Y 'Blues' yw ei ysbrydolaeth mwyaf. Yn 2011 cyflwynwyd Steve gyda gwobr arbennig gan Radio Cymru am ei ymroddiad dros ei oes.

http://www.bbc.co.uk/cymru/gogleddorllewin/enwogion/cantorion/pages/steve_eaves.shtml

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Y Trên Olaf Adref

- Steve Eaves
£4.95
7-7 o 7 1 2
Cyntaf < > Olaf