If ordering from outside of the UK you may need to pay duty and other handling fees on top of our carriage charges.
A picture of Edwin C. Lewis

Edwin C. Lewis

Brodor o Gwm Tawe yw Edwin Lewis. Bu'n dysgu mewn nifer o ysgolion yng Ngorllewin Morgannwg. Uniaethodd yn gynnar � mudiad yr ysgolion Cymraeg a bu'n brifathro ysgol Gymraeg am bymtheng mlynedd cyn ymddeol yn gynnar. Yna enillodd ddoethuriaeth yn ymwneud � darpariaeth a datblygiad Addysg Ddwyieithog. Ymadawodd �'r Anglicaniaid i ymaelodi gyda'r Annibynwyr. Bu'n weinidog ordeiniedig yn Llanbed a'r cylch ac ym Mheniel, Bwlch-y-corn a Nebo Llanpumsaint hyd yn ddiweddar. 'Rwy'n dal i ddysgu rhywbeth newydd bob dydd' meddai. Cyhoeddodd ei unfed cyfrol ar ddeg, Mil a Mwy o Ddyfyniadau, gyda Gwasg Gomer yn 2007.

BOOKS BY THE AUTHOR

Mil a Mwy o Ddyfyniadau

- Edwin C. Lewis
£19.99 £8.00