If ordering from the outside of the UK you may need to pay duty and other handling fees on top our our carriage charges.
A picture of Gruff Roberts

Gruff Roberts

Brodor o Amlwch, Ynys M�n, yw Gruff Roberts. Mynychodd y Coleg Normal ym Mangor a threuliodd ei yrfa ym myd addysg gynradd. Bu�n bennaeth ar ysgol gynradd ac yna gweithiodd i Gyngor Sir Gwynedd. Ymgartrefodd ym mhentref Diserth ar ddechrauメr 1960au. Maeメr amgylchedd yn bwysig iawn yn ei olwg ac mae wrth ei fodd yn cerdded gyda chriw Cymdeithas Edward Llwyd. Yn 2006 cyhoeddodd y gyfrol Rhyfedd o Fyd. Dywedodd un o feirniaid y Fedal Ryddiaith, Meinir Pierce Jones, fod モtrwyn newyddiadurwr am stori gan Gruff Roberts; maeメn feddyliwr annibynnol, treiddgar, ac yn ymchwiliwr dyfal syメn datgelu i ni ochr arall aml stori gyfoes.ヤ

http://www.bbc.co.uk/cymru/adloniant/llyfrau/awdur/gruffudd.shtml

BOOKS BY THE AUTHOR

Rhyfedd o Fyd

- Gruff Roberts
£3.00