If ordering from outside of the UK you may need to pay duty and other handling fees on top of our carriage charges.
A picture of Alun Guy

Alun Guy

Mae Alun Guy yn ymgynghorydd cerdd i ysgolion yn ogystal ag yn Brif Arholwr Cerdd TGAU Cymru. Buメn aelod o banel cerdd yr Eisteddfod Genedlaethol ers 20 mlynedd. Ef oedd Pennaeth Adran Cerddoriaeth Ysgol Glantaf, Caerdydd rhwng 1978 a 1998. Buメn arweinydd amrywiol gorau a chymanfaoedd canu ledled Cymru dros y blynyddoedd. Feメi anrhydeddwyd gydaメr Wisg Wen yng Ngorsedd y Beirdd am ei gyfraniad i gerddoriaeth yng Nghymru. Yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd 2004 cyhoeddodd Ar Lwyfan Cymru, sef cyfrol yn rhoi cipolwg ar fywydau chwech o gantorion mwyaf adnabyddus Cymru

Australian Cricketers in Wales

BOOKS BY THE AUTHOR

Inside Out Series: Great Welsh Voices

- Alun Guy
£4.99

Cantorion o Fri: Ar Lwyfan Cymru

- Alun Guy
£8.99 £4.99