If ordering from outside of the UK you may need to pay duty and other handling fees on top of our carriage charges.

Guto Prys ap Gwynfor

Mae'r Parchedig Guto Prys ap Gwynfor yn byw gyda'i wraig, Sian, yn Llandysul ac yn aelod gweithgar o Gymdeithas y Cymod. Yn fab i Gwynfor Evans, mae'n Weinidog gyda'r Annibynwyr.

BOOKS BY THE AUTHOR

Gwynfor - Cofio '66

- Guto Prys ap Gwynfor
£6.99