The Welsh Directory

Colleges and Universities

Prifysgol Aberystwyth

Address:
Y Cofrestrydd / Registrar: Llawr Cyntaf
Adeilad Cledwyn
Penglais
Aberystwyth
SY23 3DD

Tel: 01970 623111
Fax: 01970 611446

Website: http://www.aber.ac.uk

Additional Information:
Marchnata a Derbyniadau / Marketing and Admissions: Ffôn/Tel: 01970 622019
Datblygu a Materion Allanol / Development and External Matters: Ffôn/Tel: 01970 622367
Gwasanaethau Preswyl / Accomodation Services: Ffôn/Tel: 01970 622899