If ordering from outside of the UK you may need to pay duty and other handling fees on top of our carriage charges.

The Welsh Directory

Colleges and Universities

Prifysgol Aberystwyth

Address:
Y Cofrestrydd / Registrar: Llawr Cyntaf
Adeilad Cledwyn
Penglais
Aberystwyth
SY23 3DD

Tel: 01970 623111
Fax: 01970 611446

Website: http://www.aber.ac.uk

Additional Information:
Marchnata a Derbyniadau / Marketing and Admissions: Ffôn/Tel: 01970 622019
Datblygu a Materion Allanol / Development and External Matters: Ffôn/Tel: 01970 622367
Gwasanaethau Preswyl / Accomodation Services: Ffôn/Tel: 01970 622899