If ordering from outside of the UK you may need to pay duty and other handling fees on top of our carriage charges.

The Welsh Directory

Religious

Yr Eglwys yng Nghymru

Address:
2 Sgwar Callaghan Square
Caerdydd / Cardiff
CF10 5BT

Tel: 029 20 348200

Website: http://www.churchinwales.org.uk

Additional Information:
Esgobaeth Bangor:
Esgob Bangor Y Gwir Barchedig Andrew T G John
Ty'r Esgob, Bangor, Gwynedd LL57 2SS
Ffon/Tel:01248 354999
Esgobaeth Tyddewi:
Esgob Tyddewi Y Gwir Barchedig Joanna S Penberthy
Llys Esgob, Abergwili, Caerfyrddin SA31 2JG
Ffon/Tel:01267 236597
Esgobaeth Mynwy:
Esgob Mynwy Y Gwir Barchedig Richard E Pain
Ty'r Esgob, Bishopstow, Stow Hill, Casnewydd NP20 4EA
Ffon/Tel:01633 263510
Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu:
Archesgob Cymru, Y Parchedicaf John D E Davies
Ely Tower, Castle Square, Aberhonddu, Powys LD3 9DJ
Ffon/Tel:01874 623716
Esgobaeth Llanelwy:
Esgob Llanelwy Y Gwir Barchedig Gregory Cameron
Esgobty, Llanelwy, Gwynedd LL17 0TW
Ffon/Tel:01745 583503Ffacs/Fax:01745 584301
Esgobaeth Llandaf:
Esgob Llandaf Y Gwir Barchedig June Osborne
Llys Esgob, The Cathedral Green, Llandaf, Caerdydd, CF5 2YE